На основу одлуке Градског већа града Ваљева и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, расписан је Јавни позив ради избора привредних субјеката (директних корисника) који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији породичних кућа, станова и стамбених зграда.
Предмет овог јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

  • замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
  • постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
  • постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице;
  • замена постојећег грејача простора на чврсто гориво ( котао или пећ ) ефикаснијим котлом на биомасу;
  • уградња топлотних пумпи;
  • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи, грејних тела – радијатора или пратећег прибора;
  • уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде и
  • уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

„Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава, могу набавити добра и услуге искључиво од директних корисника (привредних субјеката) изабраних путем овог јавног позива. За сваку од мера ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта. Износ максималних укупних средстава по појединачним пројектима биће одређен у јавном позиву за домаћинства. Могу да напоменем да је дошло до усклађивања тих максималних средстава у односу на прошлу годину, негде оквирно око 10 % ће бити више средстава опредељено за сваку меру. Крајњи корисници ће имати право на једну меру или на пакет мера, који обухвата више мера енергетске санације. У питању је основни пакет, стандардни и напредни пакет. Основни пакет, на коме ће моћи да се оствари субвенција до 55 %, стандардни пакет до 60 % и напредни пакет на коме ће моћи да се оствари до 65 % субвенција. За разлику од прошле године где је на јавним позивима било могуће аплицирати само за једну меру, сада се један објекат може санирати целокупно и тиме постати енергетски ефикасан“, нагласио је Виктор Мићић, заменик председника Скупштине града Ваљева и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године, најављено је на данашњој конференцији за новинаре.

„Влада Републике Србије је преко Министарства рударства и енергетике овај јавни позив орочила до 30. новембра 2027. године. Комисија ће разматрати поднете пријаве и изаћи са листом на основу поднетих пријава. Након објављивања прве листе привредних субјеката, они ће моћи да се пријаве и у току самог јавног позива. То значи да се привредни субјекти могу пријавити у сваком моменту. Ове године за мере енергетске ефикасности Град је оределио 10 милиона, а Министарство рударства и енергетике 15 милиона. У цео процес укључила се и Светска банка са својим програмом помоћи. Оног момента када се исцрпе ова средства, јединица локалне самоуправе ће према Министарству аплицирати за додатна средства, дакле биће могуће допунити средства“, закључио је Мићић.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса грађани се могу обратити на контакт телефон: 014/294 – 790 или на електронску адресу: [email protected] .

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ваљева.
Конкурсна документација за Јавни позив се може преузети на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске управе града Ваљева.