Молим за лепу реч

Окренули смо се будућности, стварању нових патерна понашања и вредности. За почетак испунили смо обећање о отварању седница Градског већа за медије. Већ прво заседање било је отворено, а обећање испуњено. Тиме смо медијима омогућили увид у наше одлучивање и допринели информисаности грађана.

Данас идемо корак даље. Са посебном радошћу, испуњавамо још једно обећање. Оно које је упућено самим грађанима.

Пред вама је сајт који на транспарентан и приступачан начин даје преглед најзначајнијих активности и догађаја у Градској управи. Такође представља средство комуникације грађана са деловима управе понаособ и функционерима, као и техничку помоћ у решавању појединачних проблема. Тиме, не само посредством медија, већ из прве руке информисаћемо грађане и омогућити учешће у процесу рада и одлучивања.

Уверен сам да ће наведене акције доказати све добре намере и вољу нас функционера, објаснити наше свакодневне одлуке и кад су успешне или кад погрешимо и демистификовати теорије завере настале недовољном информисаношћу, као и злоупотребом недобронамерних појединаца.

И на крају испунимо још један крупан задатак: МОЛИМ ВАС ЗА ЛЕПУ РЕЧ!

И нас функционере и медије и на крају вас, најбројније и најважније, наше грађане. Мора да завлада политичка и свака друга култура – Једном речју прогресивни мир. Допустите да слогом, истином, племенитошћу градимо боље сутра..

Лазар Гојковић