Правила

  • Задржавамо право објаве свих придошлих текстова у целости или делова истих.
  • Не гарантујемо одговоре на сва придошла питања тј. задржавамо право избора истих, а све у циљу ефикаснијег информисаља о задатој теми и рационалног трошења ограниченог времена руководиоца и функционера када су нам исти доступни.

Одељенје за информисање градске управе Ваљево