Јавни позив за учешће крајњих корисника (домаћинстава) у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу биће расписан сутра, 25. априла 2024. године.

„Стекли су се услови и на седници Градског већа усвојена је листа директних корисника, односно привредних субјеката који су се одазвали на јавни позив који је у претходном периоду био активан.
У питању је мера смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора и спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве продајом и уградњом котлова и пећи на биомасу.

Сви смо сведоци колико је Ваљево загађено, нарочито у зимском периоду и главни загађивачи на нашем простору су између осталих и домаћинства, односно индивидуална ложишта. С тим у вези Министарство за заштиту животне средине у сарадњи са градом Ваљевом је издвојило значајна средства. Укупно 62,5 милиона динара, од чега је 50 милиона издвојило поменуто Министарство, а 12,5 милиона град Ваљево.

Удео средстава подстицаја, односно суфинансирања у овом моменту је 80 % од вредности укупне инвестиције са пдв-ом по појединачној пријави, а лимит је 170 хиљада динара са пдв-ом. Средства подстицаја ће се додељивати крајњим корисницима, односно домаћинствима код којих је постојеће грејање на угаљ, лож, уље, мазут или дрво, у котловима који нису довољно ефикасни“, казао је на данашњој конференцији за новинаре Виктор Мићић, председник Комисије за релизацију мера енергетске санације.

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћинства која испуњавају следеће услове:
– да је подносилац пријаве:
власник објекта, или
ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта,
– да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kWh,
– не прихватају се трошкови набавке котлa који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мере за смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, и други услови у складу са Јавним позивом за домаћинства.
– Уколико постоји више од једног власника породичне куће, односно стана, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.
– Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, односно стана, потребно је доставити сагласност власника.

„У претходном периоду смо имали добра искуства, односно интересовање грађана је прилично велико за све мере енергетске ефикасности, тако да ћемо и овај пут до утрошка финансијских средстава држати отворен јавни позив, а најдуже до 31.5.2024. године.
С обзиром да је у питању реализација мере смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева, интересовање због саме загађености у зимском периоду је врло велико и очекујемо да ћемо ова средства врло брзо утрошити“, поручио је Мићић.

На јавном позиву из 2022. године, када се реализација протегла и на 2023. годину, ова мера је финансирана са 36 милиона динара. Министарство је ове године издвојило значајна средства, а имајући у виду да ће лимит за набавку котлова ове године бити 170.000 динара, то ће омогућити набавку од 400 до 500 котлова за домаћинства.

Јавни позив ће бити објављен у недељном листу „Напред“, као и на званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs .