Градско веће града Ваљева позива све заинтересоване грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину се спроводи у периоду од 1 – 15. новембра 2023. године. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност.
Иницијативе, предлози, сугестије и коментари за измене и допуне Нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу Град Ваљево, Карађорђева број 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне Нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину“, или се могу предати на писарници Градске управе града Ваљева.

Презентација и расправа о предложеном Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину ће се одржати 12. новембра 2023. године у сали Скупштине града Ваљева (први спрат, Улица Карађорђева број 64), са почетком у 10 часова.

По окончању јавне расправе, Комисија коју образује градоначелник ће анализирати примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти објавити на интернет страници града Ваљева.
Јавни позив, са Програмом јавне расправе и Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину, објављен је на интернет страници града Ваљева: https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja-2023/ .