На јавној расправи о Нацрту буџета града Ваљева за 2024. годину, која је одржана данас у Великој сали Скупштине града, презентован је буџетски план за наредну годину.

Предлог Нацрта Одлуке о буџету су на расправи представили руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић и градоначелник града Ваљева Лазар Гојковић.

Поред бројних грађана, расправи су присуствовали заменик градоначелника града Ваљева Немања Петровић, заменик председника Скупштине града Ваљева Виктор Мићић, заменик начелника Градске управе Бранка Росић, руководиоци Одељења у Градској управи, као и директори предузећа.

Најважнији градски финансијски документ на јавној расправи представио је руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.

По представљеном нацрту предлога укупна јавна средства за наредну годину износе 5.364.691.000,00 динара. Највећи удео имају текући приходи који износе 4.978.663.000,00 динара. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 109.945.000,00 динара, пренета неутрошена средства чине 276.083.000,00, док порески приходи износе 3.943.603.000,00. Порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 3.036.410.000,00, порез на имовину 703.000.000,00, донације и трансфери 424.691.000,00, други приходи 609.269.000,00, порез на добра и услуге 153.193.000,00, други порези 51.000.000,00, меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.100.000,00 динара.

Према Закону о буџетском систему, буџет је програмски и троши се према 17 предвиђених ставки. Становање, урбанизам и просторно планирање у износу од 10.388.000,00, комуналне делатности 499.600.000,00, локални економски развој 44.932.800,00, развој туризма 57.861.000,00, пољопривреда и рурални развој 147.000.000,00, заштита животне средине 72.721.430,00, организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 908.000.000,00, предшколско васпитање и образовање 839.594.500,00, основно образовање и васпитање 243.739.000,00, средње образовање и васпитање 112.248.000,00, социјална и дечја заштита 413.134.000,00, здравствена заштита 69.551.200,00, развој културе и информисања 347.446.000,00, развој спорта и омладине 269.136.000,00, опште услуге локалне самуоправе 1.190.361.498,63, политички систем локалне самоуправе 57.636.000,00, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 81.341.571,37 динара.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је говорио о најважнијим капиталним пројектима предвиђеним у 2024.години.

„Међу најзначајнијим капиталним пројектима јесте рекострукција Сувоборске улице, реконструкција паркинга код Храма, пројектна документација и одржавање зграде Штедионице на Тргу Десанке Максимовић, дакле зграда Радио Ваљева коју ћемо реконструисати у наредној години и за нас изузетно значајно је израда пројектно – техничке документације за реконструкцију Опште болнице – прва фаза, која ће такође бити започета у току следеће године. Ту је наравно и изградња кишне и фекалне канализационе мреже одређених улица у граду, као и изградња водоводне мреже у Попучкама. То је кратак преглед капиталних пројеката који ће бити урађен. Свакако, имали смо велика издвајања, пре свега за предшколско образовање, јер ћемо у наредном периоду имати два нова вртића, 84 нових радних места и вероватно ће та програмска класификација у буџету расти у току године, с обзиром на то да ћемо завршити доградњу вртића „Бамби“, тако да ћемо и ту имати 11 нових просторија и самим тим ће бити неопходно да се запосли још радника у оквиру ПУ „Милица Ножица“. Подигли смо буџет за пољопривреду, када то кажем мислим на директне субвенције које ће ићи преко „Агроразвоја“, подигнут је буџет и за дечију и социјалну заштиту, али и све остале програмске активности прате раст буџета“, поручио је Гојковић.

Најчешћа питања грађана била су везана за пољопривреду, путну инфрастртуктуру, екологију и заштиту животне средине, водоснабдевање и слично.

Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину објављен је на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs , а све иницијативе, предлози, сугестије за измене и допуне нацрта се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу Град Ваљево, Карађорђева број 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину“, или се могу предати на писарници Градске управе Ваљева до 15. новембра 2023. године.

Комисија коју образује градоначелник ће након данашње јавне расправе анализирати примедбе, предлоге и сугестије и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти објавити на интернет страници града Ваљева.