Данас је одржана 36. седница Скупштине града Ваљева, а прва тачка дневног реда односила се на Одлуку о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Ваљева.

„Просечна цена се утврђује на основу најмање три промета непокретности у одговарајућој зони и на основу уговора од нотара. Тамо где нисмо имали промет непокретности, пореска основица код физичких лица се утврђује на основу пореске основице из претходне године, а код правних лица се примењује коефицијент на тржишну цену из најпрометније зоне која се користила приликом утврђивања пореза на имовину за годину која претходи години за коју се утврђује порез. Код грађевинског земљишта нисмо имали промет у првој зони, у другој зони је дошло до неког малог повећања за 0,57 %, али у номиналном износу то ће бити негде око 90 динара по хектару на годишњем нивоу. Што се тиче треће, четврте и пете зоне, такође је дошло до малог повећања за 0,98 %. Први пут ове године имамо утврђену тржишну цену у петој зони. Што се тиче пољопривредног земљишта, такође у првој зони нисмо имали промет непокретности, у другој зони је дошло до повећања за 0,35 %. У трећој, четвртој и петој зони такође имамо повећање, што је у номиналном износу од 20 до 30 динара на годишњем нивоу. Што се тиче шумског земљишта, у првој зони немамо промет непокретности, у другој зони остаје порез исти као и претходне године, али у трећој, четвртој и петој имамо повећање , такође 20 до 30 динара на годишњем нивоу.

Код станова смо имали промет само у прве три зоне, углавном због нових непокретности и то је максимално до 200 динара на годишњем нивоу. Што се тиче кућа, у свих пет зона смо имали промет непокретности, у номиналном износу ће бити до 700 динара на годишњем нивоу. Када говоримо о пословном простору, имамо промет у све три зоне због нових непокретности, што значи највише 800 динара на годишњем нивоу, а за око 3,85 % је дошло до повећања код гаража“, објаснила је Славица Павловић, руководилац Одељења за утврђивање, наплату и контролу извршних прихода.

Скупштина града Ваљева усвојила је Одлуку о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце. Разлози за доношење ове одлуке садржани су у потреби побољшања материјалног положаја незапослених породиља са пребивалиштем на територији града Ваљева. Предложеном одлуком, град Ваљево се активно укључује у спровођење мера популационе политике, а право на новчану помоћ незапослена породиља остварује од дана рођења детета до навршене прве године живота. Ова одлука се односи на повећање износа финансијске подршке за незапослене породиље са ранијих 10.000 на 30.000 динара.

Усвојена је измена и допуна програма управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ у 2023. години, али и Одлука о кредитном задужењу истог предузећа.

Усвојена је Одлука о допуни методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација објеката тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског грејања. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у Иницијативни ЈКП „Топлана“, у којој се наводи да Надзорни одбор овог предузећа предлаже разматрање могућности ослобађања трошкова прикљука купаца топлотне енергије на систем даљинског грејања у периоду о 1.12.2023. године до 1.12.2025. године, као једну од мера ка остваривању заједничког циља, а то је повећање броја корисника система даљинског грејања и смањења аерозагађења.

Одборници су усвојили Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева, као и Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом.

У оквиру кадровских питања, усвојено је Решење о именовању директора Апотекарске установе Ваљево. За директора ове установе именована је Татјана Тошић, специјалиста фармације из Ваљева, на период од четири године.

Усвојено је Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и члана Комисије за кадровска и административна питања, Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и члана Комисије за привреду, Решење о измени решења о образовању градског Штаба за ванредне ситуације за територију града Ваљева, као и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Сестре Илић“ Ваљево.