На сајту града Ваљева објављен је позив за подношење предлога за годишњу Награду града Ваљева за 2023. годину. Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева, 20. марта. Може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута.

Председница Комисије за доделу Награде града Ваљева др Зорица Јоцић је позвала грађане да поднесу што више предлога, а Комисија ће Скупштини града Ваљева предложити кандидате који својим квалитетом заслужују да добију највредније признање града Ваљева.

„У Одлуци о додели Награде града Ваљева коју је усвојила Скупштина града Ваљева, јасно стоји којих је то 14 области у оквиру којих се врши додела највишег признања града Ваљева. То су следеће области: привреда, пољопривреда, образовање и васпитање, стваралаштво и постигнуће ученика и студената, наука, иновација и проналазаштва, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт.
Поред ових 14 награда, додељују се и две специјалне награде и то из три области: за животно дело, афирмацију града и хуманитарни рад и бригу о људима. Највише се може доделити две специјалне награде у једној години, а у протекле две године је управо то и било искоришћено. Оно што још треба рећи, то је да се награда може доделити и постхумно. Имали смо и такву ситуацију, када смо постхумно доделили Награду града Ваљева владики Милутину“, појаснила је др Зорица Јоцић, председница Комисије за доделу Награде града Ваљева.

Према њеним речима, након што се јавни позив за подношење предлога заврши, ради се прва тријажа предлога од стране Комисије да доделу Награде града Ваљева. Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу Награде града Ваљева.

Фото: Драган Крунић

„Дакле, укупно се у једној години додељује 14 награда града Ваљева, с тим што се у једној области могу доделити највише две награде за ту годину. Исто тако, у једној години се не мора за сваку област доделити награда, јер с обзиром на велики број области, дешава се да некада не стигну предлози за неке области, али се исто тако дешава да за поједине области стигне пуно квалитетних предлога и то су слатке муке за Комисију, када од мноштва предлога треба изабрати један који је квалитетан. Волела бих да нагласим да они који предлажу морају обавезно навести за коју област кандидују одређеног појединца или групу, јер је то битно због рада Комисије. С обзиром на то да је велики број области и да су оне међусобно повезане, није лоше ако неко има дилему навести сваку од тих области, јер онда то омогућава Комисији да разматра тај предлог не само у једној, него у више области које су наведене“, казала је Јоцић.

Комисија за доделу Награде града Ваљева има 11 чланова и секретара који обавља стручне и административне послове, који нема право гласа. Од 11 чланова Комисије, осам је стручњака из различитих области и три одборника Скупштине града Ваљева.

„Комисија све своје одлуке доноси већином гласова од тог броја који је утврђен на Скупштини града Ваљева. Комисија не може да предлаже своје кандидате, дакле задатак Комисије је да само од пристиглих предлога изврши избор оних који су по њеном мишљењу најбољи. Са таквим избором, иде се на седницу Скупштине града Ваљева, где се образлаже избор Комисије и након тога Скупштина града Ваљева је та која доноси одлуку коме ће бити додељене награде за протеклу годину. Сама награда се састоји из дипломе и новчаног износа. Посебним актом, град Ваљево утврђује висину износа за сваку годину, а за изглед дипломе је задужена Комисија.
Добитник може бити лице које има пребивалиште у граду Ваљеву или је провело бар десет година у Ваљеву, али у изузетним случајевима то могу бити и лица која не живе на територији града Ваљева, али су својим радом и постигнућима знатно утицали на развој, унапређење и афирмацију града Ваљева.

У име Комисије, града Ваљева, градоначелника и руководства града Ваљева, позивамо све грађане да пријаве своје кадидате за доделу Награде, а ми ћемо се трудити да сви заједно изаберемо најбоље од најбољих који су предложени“, поручила је др Зорица Јоцић.

Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе града Ваљева.
Рок за подношење предлога је 15. фебруар 2024. године.

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2024/Obavestenje%20nagrade%20grada%20za%202023.pdf