Завршени су радови на ургентном одржавању пешачког моста код ресторана „Видра“ на реци Градац.

Након израде пројекта ургентних радова на мосту, који подразумевају замену конструкције моста, пројектовано је трајно решење и нова конструкција је челична.

Изведени су радови на замени носеће конструкције моста и ограда моста.
Радове је извело предузеће „VIG construction“ из Ваљева, а вредност изведених радова је 9.522.643,86 динара са ПДВ-ом.