Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу од 5.237.566.000 динара и 127.125.000 динара прихода из осталих извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара укупних јавних средстава.
Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених законом.

„Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 3.036.410.000 динара. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину планирани су расходи и издаци из средстава буџета града у износу од 5.237.566.000 динара, као и 127.125.000 динара расхода и издатака из других извора, што укупно износи 5.364.691.000 динара“, рекао је Жељко Табашевић, руководилац Одељења за финансије.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић говорећи о буџету је нагласио да је поносан на све што је урађено у претходне три године и поменуо најважније пројекте планиране у 2024. години.

„Одлука о буџету града Ваљева за 2024. годину је урађена у складу са Упутством Министарства финансија. Били смо у обавези да приходе реално планирамо, односно да најпре урадимо анализу пројекције за три квартала 2023. године, урадимо пројекцију до краја те године и на основу тога смо увећали буџет у оквиру дозвољеног процента.
Највеће издвајање у 2024. години је планирано за пројекат који је изузетно важан, а то је реконструкција Сувоборске улице. Ваљево је први град у Србији који је потписао уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у оквиру „LIID“ пројекта, који се односи на унапређење локалне инфраструктуре и институционално развијање локалних самоуправа. Очекујем да већ почетком године, уз ова средства која смо ми определили у буџету крене реконструкција Сувоборске улице, која је изузетно прометна и значајна из више аспеката.

Планирана је реконструкција паркинга код Храма, коначно завршавамо пројекто-техничку документацију. Такође, завршавамо техничку документацију за бившу зграду Радио Ваљева. Изузетно значајан пројекат који се спроводи у СРЦ Петница, ми смо поново први град у Србији који ће заједно са Министарством рударства и енергетике урадити све три мере енергетске ефикасности: постављање соларних панела, топлотних пумпи и термички омотач око објеката и базена, како бисмо имали велике уштеде и бољи квалитет услуга у СРЦ Петница.

Поносан сам на издвајања што се тиче пољопривреде, јер то је једно од обећања које смо испунили и мислим да ту никако не треба да се зауставимо.

Наравно, ту је и завршетак изградње брзе саобраћајнице Иверак-Лајковац, можда и најбитнији пројекат за нас. Изградња гасовода високог притиска, реконструкција Опште болнице у Ваљеву, нова спортска дворана на темељима старе, која је започета још деведесетих година и изградња јужне обилазнице, бај-пас саобраћајница која ће везати Привредну зону и брзу саобраћајницу.

Тренутно радимо на решавању паркинга у граду, на локацији на којој се налази НИС-ова пумпа у Тешњару, која ће бити градска локација када се заврше радови, мислим да је то идеалан простор да се уради подземна гаража и да се тиме реши проблем паркирања и то је један од приоритета у 2024. години.

У току је пројектовање пешачко-бициклистичке стазе у форланду Колубаре, то је феноменална ствар, као што ћемо у Сувоборској улици имати прву бициклистичку стазу и с обзиром на то да имамо пројекат за бициклистичку стазу у Рајковачкој улици, имаћемо могућност да повежемо СРЦ Петница и Истраживачку станицу „Петница“ са кружним током на Градцу“, нагласио је између осталог градоначелник Гојковић.