ЈКП „Топлана – Ваљево“ спроводи годишњу анкету провере квалитета пружених услуга снабдевања топлотном енергијом, која ће трајати до 20.05.2022. године.

Молимо да попуните анкету према инструкцијама у прилогу.