У току је асфалтирање локалног пута за Забрдицу, у МЗ Горња Грабовица, у засеоку Панићи, у дужини од 300 метара. Извођач радова је ПЗП Ваљево, инвеститор ЈП Путеви Србије, а вредност радова 3.467.956,26 динара без ПДВ-а.

Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић је изјавио да је сарадња са ЈП Путеви Србије јако значајна, јер постоји велики број захтева месних заједница за инвестиционо одржавање путева. С обзиром да Град Ваљево не може да се одазове на сваки захтев, јер је ограничен буџетом, веома је важна подршка Владе Републике Србије, која кроз финансирање изградње локалне инфраструктуре помаже локалне самоуправе у стварању бољих услова за живот грађана на сеоском подручју.