Град Ваљево издваја 70 милиона динара за програме рада спортских организација, три милиона за школски спорт и 80 милиона за рад Установе за физичку културу „Валис“. Ваљево спада у градове који у односу на свој буџет издвајају највише новца за спорт. Многи градови који имају заначјно веће буџете, не издвајају ни приближно исто новца као Ваљево.

Члан Градског већа задужен за спорт Владимир Мишковић каже да са бољим приливом средстава у буџет Града, моћи ће да се издваја још више новца за спорт, али да је већ сада Ваљево сврстано од стране компетентних људи у групу градова који доста улажу у спорт.

Овогодишња расподела новца на основу одлуке Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта, као и увек наилази на незадовољство оних који сматрају да су требали да добију више новца. Члан Већа Владимир Мишковић подсећа да је новац добијен по овој основи наменски и може се трошити искључиво у сврхе које су наведене у конкурсу. Свако ненаменско трошење повлачи последице, али и обавезу враћања новца у буџет града Ваљева.

„Средства која су клубови добили од Града морају бити потрошена искључиво на начин како је конкурсом прописано. Дужност свих спортских организација које не могу да оправдају средства је да их врате у буџет. Не постоји могућност да се врши пренамена тих средстава, јер би се на тај начин кршио закон“, наглашава Владимир Мишковић.