Ваљево је на јавном конкурсу Министарства за заштиту животне средине добило скоро 80 милиона динара за реконструкцију мерно-регулационе станице са изградњом пратеће опреме за прелазак на гас. Наш град је на овом јавном конкрусу добио највише средстава од укупно 130 милиона динара, колико је одвојено за суфинансирање набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2021. години.

Министарка Ирена Вујовић је јуче у Београду потписала прве уговоре са представницима 31 локалне самоуправе, на основу којих ће им ресорно министарство доделити 200 милиона динара за пројекте пошумљавања, као и замену дотрајалих котларница и ложишта у домаћинствима котловима на еколошки прихватљивије енергенте.

„Пројекат реконструкције мерно-регулационе станице са изградњом пратеће опреме за прелазак на гас котла од 50 MW у Топлани Ваљево и изградња примарног прикључног вреловода  „Железничка“ са уградњом топлотних подстаница за прикључење објеката „Завода за јавно здравље“, “Националне службе за запошљавање“ и „Историјског архива““ је назив ваљевског пројекта, вредности 103.600.000,00 динара са ПДВ-ом.  Од тога Министарство заштите животне средине је издвојило 79.999.920,00 динара (77,22%), а град Ваљево 23.600.080,00  динара (22,78%).

Обавезе перманентног, поузданог, квалитетног и економски најисплативијег снабдевања топлотном енергијом стамбених и пословних објеката у Ваљеву са једне стране и потреба за смањењем емисије продуката сагоревања, а самим тим и повећаном заштитом животне средине наметнули су захтев да се у оквиру постојећег објекта топлане изврши гасификација компримованим природним гасом (КПГ). Увођење КПГ-а ће омогућити рад котла снаге 50MW са гасовитим горивом као главним горивом, а реконструкција горионика са реконструкцијом димног канала и напајања котла у циљу повећања његове енергетске ефикасности допринеће испуњењу претходно постављеног циља – што јефтинија производња и што нижи степен загађења животне средине. Резервно гориво овог котла и топлане остаје и даље мазут.

Развој система даљинског грејања – прикључивање објеката на систем даљинског грејања и гашење постојећих котларница, а у циљу смањења аерозагађења у граду Ваљеву јесте приоритет града Ваљева. Објекти на траси вреловода „Железничка“ препознати су од стране градске комисије за смањење аерозагађења као објекти који су значајни извори аерозагађења јер користе неадекватно гориво за грејање, те је стога предлог комисије био да се ови објекти прикључе на вреловодну мрежу градске топлане као најадекватнији начин да се овај проблем реши. Овим пројектом планирана је и изградња примарног прикључног вреловода  „Железничка“ и уградња топлотних подстаница за прикључење објеката Завода за јавно здравље , Националне службе за запошљавање и Историјског архива. Изградњом примарног вреловода изградиће се и прикључни вреловоди за објекте који су у изградњи тако да ће се постићи још бољи ефекти смањења аерозагађења у овом делу града Ваљева.

Град Ваљево је аплицирао код Министарства заштите животне средине са документацијом коју је припремила Градска управа града Ваљева уз сарадњу са ЈКП „Топлана Ваљево“.