Градска управа града Ваљева, у складу са одлуком Градског већа, расписала је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ваљева.

Укупно планирана средства износе 25 милиона динарa, од чега је Министарство за рударство и енергетику определило 15, а локална самоуправа 10 милиона динара.

Већ првог дана од када је објављен Јавни позив јавио се велики број грађана, који желе да учествују на овом конкурсу и тиме значајно унапреде енергетску ефикасност својих објеката.

Ове године биће спроведено осам мера енергетске ефикасности:

  • замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената термичких омотача,
  • постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,
  • постављање техничке изолације испод кровног покривача или таванице,
  • замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију ефикаснијим котлом на биомасу,
  • уградња топлотних пумпи,
  • замена постојеће или уградња нове цевне мреже грејних тела и пратећих прибора,
  • уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,
  • уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електичне енергије за сопствене потребе.

„Први пут се пријављујем на овај јавни позив и конкурисаћу за меру: замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију ефикаснијим котлом на биомасу.То ће нам много значити, много повољније је грејати се на пелет, а с обзиром на то да зимски период траје дуже, уколико добијемо средства, можемо да приуштимо грејање боље него што смо имали“, нагласила је наша суграђанка Слађана Пимић.

Како би грађани могли да остваре могућност учествовања на конкурсу, подсећамо да је неопходно да испуне основне услове Јавног позива, који се могу пронаћи на званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs .

Преузимање документације за овај јавни позив је као и до сада, преко интернет странице Града Ваљева www.valjevo.rs или у приземљу Градске управе. Све потребне информације се могу добити на број телефона 014/294-790 или на мејл [email protected].

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава предвиђених програмом, а најдуже до 31.12.2023. године.