Измењеним Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. годину, опредељено је 823.661.187 динара, што је за око 87 милиона динара више од првобитног плана. План је на данашњој седници Градског већа образложио руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић.

За израду електро прикључка за Црпну станицу Царић на дистрибутивну мрежу увећан је износ у односу на првобитни план за повезивање постојеће водоводне мреже у Царићу за 1,2 милиона динара и обезбеђена су средства за изградњу водоводне мреже Дивци-Кланица, у износу од 2,5 милиона, као и за изградњу крака водоводне мреже Стапар 2,4 милиона.

Повећани су расходи за изградњу саобраћајнице кроз Привредну зону и износе 165.700.550 динара.  Увећана су средства за израду пројектно-техничке документације за постројење отпадних вода на Дивчибарама за 4 милиона динара. 

Значајније измене у односу на План за текућу годину се односе на повећање средстава за рехабилитацију путева, редовно одржавање макадамских путева, пружних прелaза, отклањање последица елементарних непогода и остало на 360.993.500 динара, у односу на првобитно планираних 333.553.500 динара.

Од значајнијих инвестиција у оквиру овог програма, издваја се реконструкција Улице Вука Караџића, раскрсница Синђелићеве и Кнеза Михајла и Синђелићеве и Пастерове улице, за шта је планирано 85 милиона динара, као и изградња паркинга између Карађорђеве и Вука Караџића, вредности 25 милиона динара. За изградњу Подгорске улице је планирано 10 милиона, а 5 милиона за пројектовање улица.

За стручни надзор над изградњом Геронтолошког центра опредељено је 2,5 милиона.

За развој спорта и омладине планирано је 32 милиона. Изменом је планирана замена завршне обраде трим стазе у оквиру парка Пећина у износу од 7,3 милиона динара.