Улица Бранислава Нушића и крак Владе Даниловића, од Железничке до Пантићеве, постају једносмерне улице.

Обавештавају се грађани да прате саобраћајну сигнализацију и поступају по њој. У Улици Владе Даниловића је постављен саобраћајни знак који означава смер дозвољеног кретања, док се наредних дана очекује постављање знака и у Нушићевој улици.

Дозвољен правац за Улицу Владе Даниловића биће од Железничке ка Пантићевој улици. Паркирање ће бити дозвољено са леве стране Улице Владе Даниловића.

У Нушићевој улици ће правац кретања бити од Карађорђеве улице према Улици Владике Николаја. Паркирање ће бити дозвољено са леве стране Нушићеве улице.
Забрањује се десно скретање из Злокућанског сокачета у Улицу Бранислава Нушића.

Градска управа Ваљева