Данашња седница Градског већа била је посвећена амандманима, који су поднети на предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину.

Одборник Небојша Тадић је поднео четири амандмана, које чланови Градског већа нису прихватили.

„Први амандман, који се односи на предлог да се са 2 милиона динара финансира иницијатива „Ваљевски качкаваљ“ је одбачен, јер је могуће планирати средства за реализацију овог пројекта, уколико се прецизира сам пројекат, носилац пројекта и на основу одговарајуће документације утврди потребан износ средстава за његово спровођење. Скупштина града Ваљева доноси наведени Програм по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде“, образложио је градоначелник и председник Градског већа Лазар Гојковић, зашто овај амандман није прихватљив.

Други амандман се односио на израду Студије оправданости за реализацију иницијативе да централне градске улице Карађорђева и Пантићева постану једносмерне. У  Програму за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Ваљева за 2022. годину, није садржана израда овакве Студије. Агенцији за безбедност саобраћаја биће упућен захтев за добијање сагласности за израду предложене Студије и у случају добијања сагласности, биће припремљена измена Програма за рад овог Савета. Због тога, ни овај амандман није прихватљив, образложење је које је дато на седници Градског већа.

Трећи амандман који је поднео одборник Небојша Тадић  се односи на предлог да се определе средства у износу од 2 милиона динара за потребе обележавања стратишта жртава комунистичког прогона у периоду Другог светског рата и непосредно после тога, а према подацима којима располаже Анкетни одбор.

Амандман није прихваћен, јер ће се на основу стручне анализе и пројекта обележавања стратишта, коју ће израдити Завод за заштиту споменика културе Ваљево, определити средства за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа.

Четврти амандман се односи на опредељивање средстава за реализацију иницијативе „Џудо у школе“, програма који финансира Влада Јапана и који је већ заживео у осам градова у Србији. Због тога што амандманом није јасно дефинисана иницијатива „Џудо у школе“, начин њене реализације и висина потребних средстава за реализацију, овај амандман није прихваћен.  Како се иницијатива може реализовати преко УФК „Валис“ у оквиру стручно- педагошких програма којима управаља и које одржава ова градска установа за спорт, реализација ове иницијативе је могућа након сагледавања свих параметара везаних за реализацију иницијативе.

Одборници Скупштине града Ваљева ће на сутрашњој седници, између осталог, усвојити и Одлуку о буџету града Ваљева за 2022. годину.