На седници Градског већа, која је данас одржана, разматрани су извештаји о реализацији програма пословања јавних предузећа у прошлој години. Прихваћени су извештаји Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема  Стубо-Ровни „Колубара“, ЈКП „Видрак“, „Полет“, „Топлана-Ваљево“ и „Водовод-Ваљево“.

Прихваћен је предлог Одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2021. години.

Изменама одлуке о максималном броју запослених на неодоређено време у систему града Ваљева из 2017. године, прерасподељен је број запослених, па је у Народном музеју Ваљево повећан број за два запослена, а у Заједничком јавном правобранилаштву смањен за једног запосленог. Укупан број запослених у систему града Ваљева који обухвата Градску управу, Заједничко правобранилаштво, службе буџетске инспекције и интерне ревизије, „Агроразвој-ваљевске долине“ , сва јавна предузећа и установе културе, као и Предшколску установу „Милица Ножица“ и Центар за социјални рад „Колубара“ ради 1305 људи.

Прихваћен је пренос удела у друштву „FULL PROTECT“ из Београда у износу од 8.237,02 динара, као начин намирења потраживања које је утврдило Министарство финансија.

Комисија за утврђивање основа и висина накнаде штете настале услед уједа паса луталица је донела одлуку да се грађанима исплате појединачни износи услед угинућа домаћих животиња –оваца од уједа паса луталица. На данашњој седници је прихваћено да се исплати за троје суграђана у износима од 54.500 до 72.245 динара за угинуће оваца и јагњади.