Накнаде за учешће у раду у органима града Ваљева и њиховим радним телима биће умањене, прихватило је на данашњој седници Градско веће иницијативу председнице Скупштине града др Снежане Ракић.

То значи да ће одборницима бити исплаћивано по пет хиљада, уместо досадашњих десет хиљада динара. Исту накнаду као и одборници, имаће председници одборничких група. Они ће добијати исто по пет хиљада, уместо 12 хиљада, колико су до сада добијали.

У образложењу предлога је наведено да је полазећи од епидемиолошке ситуације, циљева који се желе остварити кроз реализацију буџета града Ваљева, предложено ово смањење трошкова за учешће у раду Скупштине града.