Због реконструкције Улице Вука Караџића, утврђен је привремени режим саобраћаја током извођења радова од раскрснице са Железничком улицом до моста на Колубари, у периоду од 6. септембра до 6 децембра 2021. године.

Одобрено је преусмеравање саобраћаја свих возила из дела Улице Вука Караџића на коме се изводе радови, од раскрснице са Железничком до моста на реци Колубари.

Биће дозвољен пролаз на делу улице забрањеном за саобраћај возилима за снабдевање објеката, возилима станара на постојеће паркинге и колске улазе у дворишта и возилима извођача радова који немају алтернативу за допремање материјала на постојећа градилишта у делу затворене улице, до испред рова где се обавезно физичким баријерама затвара саобраћај.

Забрањује се заустављање и паркирање возила на коловозу и тротоару у Улици Вука Караџића где се изводе радови.

Радови су подељени у шест фаза и извођач радова ГП „Компресор инг“ је обавезан да обавести јавност пре почетка сваке од фаза извођења о периоду трајања те фазе.

У решењу које је урадило надлежно одељење Градске управе Ваљево наведене су све фазе и затварања улица, као и преусмеравање јавног градског саобраћаја.

У првој фази биће забрањен саобраћај у Улици Вука Караџића, од раскрснице са Железничком до раскрснице са Пантићевом, без уласка у граничне раскрснице за време извођења радова. Биће измештено аутобуско стајалиште код бившег ресторана „Шофер бар“ на адекватну блиску и приступачну локацију. Јавни градски саобраћај ће се преусмерити у Улицу Војводе Мишића и у Пантићеву улицу.

У другој фази радова биће забрањен саобраћај у Улици Вука Караџића, од раскрснице са Пантићевом улицом до раскрснице са Карађорђевом улицом, без уласка у граничне раскрснице за време извођења радова на реконструкцији улице.

Биће затворен саобраћај возилима са уређеног паркиралишта које се налази иза ЈКП“ Водовод Ваљево“ у Улици Вука Караџића за време извођења раова. Јавни градски саобраћај биће преусмерен у улице Војводе Мишића и Карађорђеву, уз дозвољено лево скретање за аутобусе из Вука Караџића у Карађорђеву, посматрано из смера моста на реци Колубари.

У трећој фази биће забрањен саобраћај у Улици Вука Караџића, од раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са Чика Љубином улицом, без уласка у граничне раскрснице за време извођења радова на реконструкцији улице.

Биће затворен саобраћај за возила у току дана за време извођења радова из споредних улица у Улицу Вука Караџића (из Улице проте Матеје, колског прилаза паркингу иза Робне куће и колског прилаза према згради ВИПОС-а).

Биће измештена аутобуска стајалишта која се налазе код Ваљевске гимназије и Апотеке 101 у Синђелићеву улицу, на потезу од раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са Чика Љубином. Јавни градски саобраћај ће бити преусмерен у Карађорђеву и Синђелићеву. Стајалиште у Кнез Михаиловој улици, које се налази између Југовићеве и Витковићеве улице неће функционисати у трећој фази реконструкције Улице Вука Караџића.

У случају отварања колског пролаза из Улице проте Матеје према Чика Љубиној улици (код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање) неопходно је да извођач радова достави Одељењу за урбанизам елаборат привремене саобраћајне сигнализације која се поставља због заштите пешака и особа са инвалидитетом и у оквиру кога је дефинисано како ће бити отворен колски пролаз и његову ширину.

У четвртој фази ће бити забрањен саобраћај у зони раскрснице Улице Вука Караџића и Пантићеве улице за време извођења радова на реконструкцији улице. Биће измештено аутобуско стајалиште код бившег ресторана „Шофер бар“ на адекватну блиску локацију. Јавни градски саобраћај ће бити преусмерен у улице Војводе Мишића и Карађорђеву.

У петој фази ће бити забрањен саобраћај у зони раскрснице улица Вука Краџића и Карађорђеве. Јавни градски саобраћај ће бити пресумерен у Синђелићеву и Пантићеву улицу. У овој фази неће функционисати аутобуско стајалиште у Кнез Михаиловој улици, које се налази између Југовићеве и Витковићеве улице.

У шестој фази ће бити забрањен саобраћај у Улици Вука Караџића, од раскрснице са Чика Љубином (затвара се и поменута раскрсница) до моста на реци Колубари (Улица кеј Првог устанка). Јавни градски саобраћај биће преусмерен у улице Војводе Мишића, Пантићеву, Карађорђеву и Синђелићеву. Стајалишта у Кнез Михаиловој, која се налазе између Југовићеве и Витковићеве улице неће функционисати ни у шестој фази радова на реконструкцији Улице Вука Караџића.

Комплетно решење надлежног Одељења можете преузети овде.