Први ребаланс буџета града Ваљева, чији су предлог данас прихватили чланови Градског већа, као главни циљ има обезбеђивање довољно средстава за  пренамену старе 6. школе у два вртића. Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је рекао да је за њега лично то најбитнији пројекат у овом тренутку у граду Ваљеву и решавање једног огромног проблема, јер ће листа чекања деце за упис у вртиће бити и већа него прошле године.

„Зато је важно да што пре кренемо у реализацију и добијемо два нова вртића и преко 400 места за боравак наших малишана. Ребалансом смо определили много велика средства за нас, 173 милиона динара, али до краја године ћемо успети да решимо листу чекања и тај проблем који годинама има Предшколска установа „Милица Ножица“.

Тиме ћемо готово 80%, можда и 90% покрити листу чекања, која ће и ове године бити изузетно велика. Мислим да је то са овим фабрикама, које после 16 година Ваљево добија као нове инвестиције и отварање нових радних места, подједнако је важно за развој Ваљева“, рекао је градоначелник Лазар Гојковић, образлажући предлог првог ребаланса буџета града Ваљева.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић

На данашњој седници Градског већа усвојен је предлог првог ребаланса буџета, којим су планирани приходи и расходи и пренета неутрошена средства у износу од 4.237.000.000,00 динара средстава буџета града и 73.561.672,03 динара средстава из осталих извора буџетских корисника. Укупна планирана средства тако ће износити 4.310.561.672,03 динара и у односу на основну одлуку о буџету су увећана за 6,64%.

„Највећи део буџета чине текући приходи од пореза, такси и накнада који пристижу у континуитету на буџет града Ваљева и они су планирани у износу од 3.775.000.000,00 динара. Примања од продаје нефинансијске имовине су планирана на 30 милиона и пренета неутрошена средства у износу од 432 милиона динара. Порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран је у износу од 2.129.000.000,00 динара и у односу на основну одлуку увећан је за 82 милиона динара. Приходи од пореза на зараде су планирани у износу од 1.797.000.000 динара, порез на имовину 519.800.000 динара и он је увећан у односу на основну одлуку за 20,8 милиона. У овој групи порез за имовину је и наш најзначајнији изворни приход – порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, односно правна лица и предузетници који не воде пословне књиге и физичка лица и он је планиран у износу од 385 милиона.

У оквиру пореза на имовину су и два уступљена прихода – порез на наслеђе и поклон, планиран у износу од 29 милиона и порез на пренос апсолутних права, који је планиран у износу од 105,8 милиона динара. Што се тиче расходне стране у буџету, акценат Министарства је на програмској класификацији буџета.  И овим ребалансом смо планирали 17 програма са свим програмским активностима и утврђеним одговорним лицима за спровођење истих.

Комуналне делатности су увећане за око три милиона динара и у оквиру програма 2, програмска активност инвестиционо одржавање и јавно осветљење је увећана за три милиона, локални економски развој је мањи за 20 милиона, развој туризма мало повећан износ за око 500.000, заштита животне средине је повећана за 11,3 милиона, путна инфраструктура је повећана у односу на основну одлуку за 37 милиона динара. За предшколско образовање и васпитање је највеће повећање од 185 милиона и највећи део се односи на износ од 173 милиона за реконструкцију старе 6. школе и њену промену намене у објекат предшколске установе. Код основног образовања, износ је увећан за 4 милиона, средње образовање за 800.000, социјална и дечја заштита за три милиона, здравствена заштита је остала на истом нивоу 46,6 милиона. За развој културе и информисања повећан износ за 7 милиона, за развој спорта и омладине је увећан буџет у односну на основну одлуку за један милион и уведена је нова програмска активност, а то је да је планиран износ од један милион динара за Канцеларију за младе.  Код програма опште услуге локалне самоуправе повећан је износ за 16 милиона динара и код програма за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, средства су повећана за 20 милиона динара, тако да укупно планирана средства у овом програму износе 50 милиона динара“, образложио је предлог одлуке о првом ребаланску руководилац Одељења за буџет Жељко Табашевић.

Руководилац Одељења за буџет Жељко Табашевић

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је истакао да  је Ваљево једини град у Србији у коме се дешава да се граде три фабрике.

„То је феноменална вест да ничу три фабрике које ће запослити 2300 људи у наредном периоду. Нема града у Србији који је у сличној ситуацији и заиста је сјајно и сви се радујемо томе. Подједнако је важно и ово због чега смо радили први ребаланс буџета и као што сте чули од представника предлагача, највећи износ је од 173 милиона је опредељен за реконструкцију старе 6. школе и пренамену тог објекта у два вртића за Предшколску установу „Милица Ножица“. Оно што смо у ребалансу променили се односу на средства која су наш део и који ми суфинансирамо одређене пројекте. За нас су јако важни пројекти у вези заштите животне средине, решења проблема аерозагађења за шта смо добили 60 милиона динара, по 30 милиона из буџета Града и од Министарства рударства и енергетике. Још један пројекат је јако важан, а то је замена котлова на индивидуалним ложиштима и тај пројекат реализујемо заједно са Министарством заштите животне средине, уз учешће и суфинансирање града Ваљева“, рекао је на данас одржаној седници Градског већа градоначелник Ваљева Лазар Гојковић.