По налогу Министарства заштите животне средине, надлежне службе Градске управе Ваљево испитују околности које су настала након годину дана од пошумљавања 400 садница на територији града Ваљева. За сада је утврђено да је одређени број садница и анкера поломљен и уништен и да је неопходно приступити санацији, односно поновном анкерисању садница.

Планирано је да се до краја 2022. године ураде агротехничке мере односно прихрана, сузбијање корова и наводњавање свих посађених садница на свим пошумљеним локацијама – парк Пећина, Насеље Ослободиоци Ваљева и Улица Мирка Обрадовића.

Иако је примећен одређени број осушених садница, тренутно се не може утврдити њихов тачан број, јер је наступио период мировања вегетације. План је да се на пролеће 2023. године, када почне вегетација, утврди тачан број сувих стабала и предузму одговарајуће мере.