После две године паузе, почела је исплата  на име санирања штете настале после елементарне непогоде – пожара и удара грома на територији града Ваљева.

Исплата власницима оштећених објеката и уништених добара била је стопирана у претходном периоду. Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је потписао одлуку којом ће 30 наших суграђана и правних лица добити надокнаду за штету коју су претрпели. Надокнада износи 10 одсто од процењене штете, а Град је за суграђане који су у 2019. и 2020. години претрпели штете од пожара и удара грома издвојио 3,5 милиона динара.

Члан Градског већа Владимир Мишковић, који је у име градоначелника координирао у наставку реализације ове активности,  каже да је веома важно да Град помогне својим суграђанима у тренуцима када им се десе овакве трагедије.

„Материјална средства Града диктирају колико је новца на располагању за ову врсту помоћи. Наравно, штету никада не можемо потпуно надокнадити и овај новац је само прва помоћ у ситуацијама када суграђани претрпе штете на својим објектима или добрима. Осигурање од свих врста ризика код овлашћених осигуравајућих кућа су једина сигурност да ће штете бити у значајнијом мери надокнађене“, сматра члан Градског већа Владимир Мишковић.

Ова исплата се обавља у складу са материјалним могућностима Града, из средстава сталне буџетске резерве.