„Агроразвој – ваљевске долине“ расписало је конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину, као и конкурс за ископ/ бушење бунара у функцији наводњавања на територији града Ваљева за 2022. годину.
Конкурси су објављени на интернет презентацији „Агроразвоја-ваљевске долине“ – www.agrorazvoj.rs , интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs / https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja-2022/ и листу „Напред“ Ваљево.
Образац пријаве се може преузети у пословним просторијама „Агроразвојa – ваљевске долине“, као и на интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs / https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja-2022/ и „Агроразвоја-ваљевске долине“ – www.agrorazvoj.rs .
Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долине“, путем телефона: 014/221-088 или мејлом на [email protected] .