Град Ваљево je већ трећу годину за редом добило позив од Министарства за бригу о селу да учествује у конкурсу за куповину сеоске куће са окућницом.

„Успешно смо реализовали пројекат у протекле две године, у 2021. години је пет сеоских домаћинстава добило средства од Министарства, а прошле године једно.  Сваке године расте интересовање младих људи, који желе да живе и да се остваре у лепшим и бољим условима“, рекла је Милица Станојевић, председница Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и позвала све брачне, ванбрачне парове да дођу у предузеће „Агроразвој“ да се распитају, узму документацију како би конкурисали.

Александар Лазаревић, Милица Станојевић, Светислав Марковић

Светислав Марковић, директор Пољопривредне саветодавне стручне службе и члан ове Комисије је рекао да је овај пројекат до сада показао да постоји интересовање, јер је око 1100 пoродица у Србији купило куће на селу и започело свој живот.

„Конкурс се односи на људе млађе од 45 година, тако да осим што се обнављају напуштене куће на селима, а процењује се да их је више од 200.000 у Србији, занављају се села доласком младих људи. Потребно је испунити одређене услове, да би људи дошли у посед ових некретнина. Потребно је да подносиоци буду млађи од 45 година, да су најмање три године грађани Републике Србије, да су пунолетни, да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак. Могу бити појединци, супружници, у ванбрачној заједници, људи који живе на селу, али немају некретнине, већ само пољопривредно земљиште, да нису у протеклих пет година продали, или да сада нису власници неке некретнине“, навео је Светислав Марковић шест корака које је прописало Министарство за бригу о селу.

Светислав Марковић

„Подносилац пријаве самостално треба да конкурише, код нас у Ваљеву се конкурише у „Агроразвоју“. Након узимања документације, попуњава се образац. Потом се шаље Комисија за процену вредности стања објекта. Касније, теренска контрола са записницима са терена, у којој учествују и продавац и купац, утврђује вредност имовине, која не може бити већа од 1,2 милиона динара“, појаснио је услове конкурса Марковић.

Александар Лазаревић, као члан Комисије грађевинске струке из Одељења за урбанизам, саобраћај, грађевинарство и заштиту животне средине је рекао да ће задатак бити да на лицу места утврде да ли је објекат купопродаје чврст и стабилан и да ли постоје услови за нормалан живот у таквом објекту.

„Подразумева се да објекат мора да буде чврст и стабилан и да не угрози безбедност будућих станара. Сама опремљеност објекта није од пресудне важности, јер знамо да ће сви ти будући купци ући у реновирање и побољшање услова, па на то гледамо флексибилно. Основна ствар је да објекат мора бити конструктивно стабилан и чврст, да може да се у њему нормално живи. Објекат мора имати чисту папирологију, мора бити укњижен на име власника-продавца некретнине. Гледа се у Катастру и стање са окућницом и да подносиоци захтева испуне тражене услове“, рекао је Лазаревић.

Александар Лазаревић

Светислав Марковић је рекао да нису задовољни бројем људи који се пријављују да продају куће, али да један од разлога може бити и тај што Западна Србија још увек нема изражену депопулацију, као нпр. у Источној Србији, у којој су села испражњена. Ова мера Владе Србије управо има за циљ да помогне у враћању људи на село, нарочито у оним рубним деловима Србије, где су протеклих година села испражњена.

„Код нас имамо ситуацију да имамо веће интересовање људи, који би да купе некретнину, него оних који би да продају. Апелујем на људе који су вољни да продају некретнине тим младим људима, да то и ураде. Много је домаћинстава која су се урушила и схватамо сентименталну везаност власника за те објекте, иако у њима не живе, јер је јака веза наших људи са селом. Али ако младим људима омогућимо да купе та домаћинства, док су још у некој могућности да се користе, развијаће се села. Млади су прилично добро потковани са новим технологијама, вештинама, баве се нечим чиме се наши пољоприведници не баве. То је један од лепих подстицаја да се село развија. Углавном долазе породице које имају децу и то су све ствари за које се вреди борити“, закључио је Марковић.