Локани пут који од Ерачког гробља води до Коцељеве, преко Антића границе и Влашчића оштећен је и представља озбиљну опасност за безбедност људи који пролазе том саобраћајницом,а нарочито на деоници Ерачко гробље до долине Оглађеновачке реке.Претпостављам да је општина Ваљево титулар и надлежна за одржавање ове саобраћајнице.У долини оглађеновачке реке вода је подрила део пута и однела пола коловозне траке.Посебан проблем је што је то на самој кривини и непрегледно.
Молим Вас да озбиљно размотрите мој допис и предузмете одговарајуће мере,чиме бисте предупредили могуће нежељене последице које може да проузрокује овакво стање пута.