Сви ћемо се сложити да непрописно паркирана возила у нашем граду отежавају кретање пешака, возила и остављају лошу слику града. На жалост, кажњавање несавесних возача није популарно и често је удар на џеп и беспотребан трошак. У нашем граду има довољно места за паркирање, цена сата је више него приступачна и нема оправдања за остављање возила на површинама које нису предвиђене за паркирање.

Нарочито ако су те површине у пасажима или пешачким пролазима зграда, на дечјим игралиштима и другим местима предвиђеним за рекреацију, на пешачким стазама, на местима чијим се заузећем онемогућава приступ посудама за одлагање смећа, на резервисаним паркинзима, зеленим површинама, парковима, трговима, шеталиштима и манипулативним просторима прилазу зграда или паркинг местима, на местима где се налазе сливници, шахте, окна и слични комунални објекти и уређаји, другим јавним површинама које по својој функцији нису намењене за паркирање возила, на паркинг местима обележеним за паркирање возила лица са инвалидитетом, на паркинг местима у оквиру Тешњара, осим возилима станара Тешњара која су обележена посебним налепницама. Све ове побројане забране су саставни део градске Одлуке о управљању јавним паркиралиштима града Ваљева (Сл.Гл. 16/19).

Возило поред Центра за културу

Али све ово строго бирократски побројано стаје у једну реч, а то је СВЕСТ да следећи своју логику и лепо васпитање возила оставимо тамо где неће угрожавати и сметати никоме.

Због свега овога, Комунална милиција Ваљева ових дана интензивно обилази оваква места и упозорава возаче да не остављају возила на местима на којима то није дозвољено. За сада упозорава, а ускоро ће почети и са кажњавањем. Никоме није у интересу да се примењују казнене мере, нарочито што казна од 10.000 динара није мала, чак и ако се пола плати у року од осам дана.

Возило поред Центра за културу

Један од примера константног непоштовања правила паркирања је Плато Центра за културу Ваљева. Према речима комуналних милиционера, о правила паркирања се највише оглушују физичка лица и то они који раде у институцијама у овом делу града.

Данас објављујемо фотографије настале овог преподнева, а на жалост, призор паркираних аутомобила испред, поред и иза Центра за културу је честа слика!

Зато и портал Лепа реч Ваљева апелује на све возаче, нарочито суграђане који раде у центру града да своје аутомобиле оставе на за паркинг предвиђеним местима.