Град Ваљево је планом буџета за 2023. годину определио средства у износу од 2.500.000 динара за реализацију бесплатне услуге вакцинације, стерилизације и чиповање паса, а у циљу спровођења контроле популације паса на територији града Ваљева.

Власници паса који имају нечипованог, невакцинисаног или нестерилисаног пса, имаће прилику да у сарадњи града Ваљева са овлашћеним „Ветеринарским центром Ваљево“ и групе понуђача добију бесплатан третман вакцинације, стерилизације и чиповања свог кућног љубимца, што ће уз стручне прегледе, упутства и савете обезбедити псима квалитетнији и здравији живот.

Ова метода, у комбинацији са санкционисањем неодговорног власништва, чиме се такође спречава доток нових паса на улице или рурална подручја, директно утиче на контролисање популације паса, њиховог понашања и сузбијања штете коју узрокују како на градском, тако и на сеоском подручју.

Пријаве за ову бесплатну услугу вакцинације, стерилизације и чиповања паса се подносе на Писарници Градске управе града Ваљева (шалтер 2,3 и 4) до 30. новембра 2023. године.
Пријаве се подносе на прописаном обрасцу са личним подацима власника и подацима о власничком псу (уз прилог копије личне карте или читача електронске личне карте власника).
Образац за пријаву може се преузети на званичној интернет презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs .