Шалтер сала Градске управе ће се реновирати од петка, 14. јула, па ће се рад са странкама одвијати у другом делу сале где је Писарница. Због радова, за које је процењено да ће трајати око две недеље, неће радити шалтер Поште.

Грађани ће послове у вези пореза моћи да обаве у просторијама локалне пореске администрације, које се налазе у Улици Вука Караџића 54. Шалтери за грађевинске дозволе и информације ће бити померени у други део сале.