Одборници Скупштине града Ваљева су на јуче одржаној 10. седници, одлучивали о 28 тачака дневног реда. На почетку седнице је потврђен мандат новом одборнику са листе СПС-ЈС Драгану Вићентићу, уместо Ђорђа Малешевића, који је поднео оставку.

Усвојена је Одлука о завршном рачуну буџету града Ваљева за 2020. годину, којом су планирани укупни приходи и примања са суфицитом из претходне године у износу од 3.506.982.051,47 динара, а остварени су у износу од 3.285.825.426,78 динара. Планирани приходи и примања из буџета су 3.317.455.636,22 динара, а остварени у износу 3.152.718.152,53 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 189.526.415,25 динара, а остварено 133.106.633,08 динара. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 1.610.227.482,49 динара.

Одборници су усвојили и Одлуку о јавном задуживању града Ваљева, где се одобрава задуживање града Ваљева на износ од 85.000.000,00 динара, за финансирање набавке земљишта укупне површине 18,14 хектара због проширивања привредне зоне. Град Ваљево у 2021. години планира проширивање привредне зоне, а укупан обим планираних средстава Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину, није довољан за финансирање свих активности у текућој години. С тога је део недостајућих средстава неопходно обезбедити путем кредитног задужења града на финасијском тржишту. Министарство финансија Републике Србије дало је сагласност за кредитно задужење града Ваљева за финансирање инвестиционих расхода, а планирани период отплате дуга је годину дана.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић није присуствовао првом делу седнице, због важног састанка код председника Републике Александра Вучића са потенцијалним инвеститорима у Ваљево, речено је на седници.

Члан Градског већа Владимир Мишковић је рекао да инвеститори који су до сада долазили, имали су бројне услове и да је је локална самоуправа брзо одговорила на њихове захтеве.

„Огроман је број услова које постављају инвеститори и није нимало било лако доћи до јединствене парцеле. И зато је велико задовољство што је градоначелник данас код председника, јер то значи да нам је пролазно време јако добро. Сви они који оперативно раде и без којих не би могли у Председништу и Градској управи је да смо већ средином маја дошли до овога. Страни инвеститори су имали дилеме да ли ћемо ми успети да испунимо тај временски оквир, јер у њиховим земљама то није ни мало једноставно. Ми смо убацили у пету брзину и да урадимо све оно што се од нас очекује и да будемо ефикасни. Задовољство је да се ово данас налази на дневном реду. Ово је мала цифра, која се релативно брзо и лако враћа. Град Ваљево има много веће потенцијале и сигурно ће их користити управо за овакве ствари. Испред себе смо поставили циљ, а то је унапређење града Ваљева и урадићемо све што је до нас“, закључио је члан Градског већа Владимир Мишковић.

Усвојена је одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину – први ребаланс. Овом Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину – први ребаланс, планирани су приходи и примања у износу од 3.541.700.000 динара средстава буџета града и 78.968.023,92 средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да су укупно планирана јавна средства у износу од 3.620.668.023,92 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 539.699.644,52 динара, од чега су примања од задуживања повећана за 85.000.000 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника умањена за 19.989.969,72 динара.

Заменик градоначелника Немања Петровић је образложио измене буџета и навео најважније позиције које се мењају како би се завршиле значајне инвестиције за Град Ваљево, попут изградње Привредне зоне, Геронтолошког центра, смањење аерозагађења прикључењем значајних институција на вреловодну мрежу у граду, унапређење саобраћајне инфраструктуре, одржавање водотокова, одржавање улица, пружних прелаза, отклањање последица елементарних непогода, спровођење јавног градског и приградског превоза. Финансираће се додатни радови на Дому здравља, набављање возила за Дом здравља, поставиће се тартан стаза у парку Пећина, изградиће се дечји и спортски терени у насељима у граду, спровешће се енерегетска санација стамбених зграда кроз суфинансирање грађана, као и побољшање термичког омотача на објекту Дома за физичку културу и рекреацију „Партизана“.

„Приливи за прва четири месеца су стабилни и редовни и приходи су већи за око девет процената у односу на пројектоване и да у складу са тим немамо проблема да се кредитно задужимо и то неће утицати на финансијску стабилност нашег буџета. Ребаланс је реалан и инвестиционог је карактера“, рекао је заменик градоначелника Немања Петровић.

Следећа тачка дневног реда била је предлог Закључка о усвајању Прве измене Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Првом изменом Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре опредељена су укупна средства од 823.661.187 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину.

На седници Скупштине града Ваљева усвојени су предлози решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања и то: ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана – Ваљево“, у оквиру чега је и програм обављања димничарских услуга за 2021. годину и сагласност на измене и коришћење субвенција овог предузећа. Затим утврђивање предлога решења о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објекта јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод – Ваљево“.

Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили предлоге извештаја о раду за 2020. годину и то: Центра за социјални рад „Колубара“,  Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива, Установе за физичку културу „Валис“ и Здравствене установе Апотека „Ваљево“.

Усвојена је Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева.  Обједињавањем одређених парцела у комплекс земљишта у јавној својини Града, створили би се услови за формирање јединственог комплекса грађевинског земљишта у складу са Планом генералне регулације „Привредна зона“, а према потребама заинтересованих инвеститора за изградњу привредних објеката и отварање нових радних места.

Усвојена је и Одлука о погребној делатности. Овом одлуком прописују се услови и начин обављања погребне делатности на територији града Ваљева, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, као и надзор над спровођењем одлуке.

Разматрана је и усвојена одлука о измени Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима града Ваљева и њиховим телима који је Скупштини града Ваљева поднела одборница града Ваљева проф.др Снежана Ракић. Полазећи од епидемиолошке ситуације, циљева који се желе остварити кроз реализацију буџета града Ваљева, као и става дела одборника Скупштине града Ваљева, предлаже се доношење одлуке којом ће се смањити износ накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине града Ваљева, тако да се за одборнике по седници Скупштине накнада смањи са 10.000 динара на 5.000 динара, а накнада за председнике одборничких група смањи са досадашњих 12.000 динара на 5.000 динара.

Усвојен је Закључак извештаја о остваривању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2020. години. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2020. години планирани су пројекти и активности у укупном износу од 39.331.000,00 динара, као и предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2021. години. Основни циљ Програма је расподела средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева којим се финансирају Програм односно пројекти и програмске  активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева, у периоду јануар-децембар 2021. године у складу са Законом о заштити животне средине.