На данашњој седници Градског већа Ваљева покренут је поступак за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање апотекарске делатности на примарном нивоу здравствене заштите на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг.

Ову одлуку је образложио помоћник градоначелника Милош Милутиновић, који је рекао да модел јавно-приватног партнерства са елементима концесије са аспекта друштвене бриге за здравље, Установи даје могућност очувања здравствене делатности, коју имају апотеке у јавној својини, у погледу доступности и приступачности фармацеутске здравствене заштите, јер се у партнерски однос укључују  све организационе јединице  у просторном распореду Здравствене установе Апотеке „Ваљево“.

Утврђен је предлог плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса ИГП „Црвено“ у делу насељеног места Грабовица.

Прихваћен је и предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса „Каритас Ваљево“ у делу насељеног места Дивчибаре. Наиме, ова огранизација намерава да на површини од око 1 хектар изгради угоститељске и смештајне капацитете од око 2000 квадратних метара. Инвестиција за циљ има покретање социјалног предузећа које би упошљавало рањиве и маргинализоване групе становништва, особе са менталним сметњама, инвалиде, самохране мајке и особе са руралних подручја. Објекат би се састојао од 36 соба, два апартмана, конференцијске сале, ресторанског дела, спа центра са мањим базеном и простора за радионице и радно-окупациону терапију особа са менталним сметњама.

Чланови Градског већа су отпочели спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево.  Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од осам дана од дана доношења ове одлуке и у дневним новинама „Политика“, као и у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на интернет страници града Ваљева.

Дата је сагласност на одлуку о изменама и допунама статута Модерне галерије Ваљево. Измена и допуна се односи на усклађивање са одредбама Закона о култури и одлуке о оснивању установе, којима се регулишу органи установе (директор, управни и надзорни одбор). Због истих усклађивања, дата је сагласност и на измене и допуне статута Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“.

Новоосновано Спортско планинарско удружење „Високогорци“ је поднело захтев за употребу имена града у називу клуба. Чланови Градског већа су одобрили и од сада ће се овај клуб звати Планинарски спортски клуб „Високогорци Ваљево“. Ово спортско планинарско удружење планира да своје експедиције изводи широм Европе и света, па би употребом имена града Ваљева у свом називу, на најбољи начин представио град Ваљево и средину из које потиче, наведено је у образложењу сагласности.

Разматрањем и усвајањем предлога закључка о начину измирења обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ за месец септембар, у износу од 3.165.085,92 динара за измирење расхода за запослене, накнаде за рад Управног одбора и обавеза према добављачима, завршена је данашња седница Градског већа.