Данас је одржана 19. седница Скупштине града Ваљева, на којој су усвојене две тачке дневног реда.
Одборници су усвојили предлог допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину. Имајући у виду планирану намену, као и чињеницу да би инвестициони пројекат представљао улагање од посебног значаја како за Републику Србију, тако и за град Ваљево, предложено је доношење Програма ради спровођења поступка отуђења без накнаде у поступку међусобног располагања власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини. Основни циљ доношења Програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објекта за намену предвиђене урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктура или инфраструктура чија је градња планирана.

Усвојена је Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ваљева у јавну својину Републике Србије без накнаде. Град Ваљево, Република Србија и Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ д.о.о Београда, потписали су Меморандум о разумевању, а у циљу показивања спремности да унапреде односе и тиме олакшају реализацију инвестиције за коју је заинтересовано Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ д.о.о Београда, као улагач. Улагач је заинтересован за изградњу и отварање новог производног погона у Србији, граду Ваљеву, у области санитарија.
У складу са достављеним Бизнис планом за инвестицију у Србији, Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ , до краја 2028. године планира да уложи 85.000.000,00 евра у материјална и нематеријална средства и запосли 1000 нових радника на неодређено време.

Закључком Владе Републике Србије, утврђено је да је Инвестициони пројекат Привредног друштва са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ д.о.о. Београд, пројекат од значаја за Републику Србију.