На 22. седници скупштине града Ваљева, усвојена је Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине града Ваљева у сталном саставу.
Разлог за сазивање 22. седнице Скупштине града Ваљева је због тога што су Министарство државне управе, локалне самоуправе и Републичка изборна комисија доставили обавештење свим јединицама локалне самоуправе да је Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 4. фебруара 2022. године, донела сет закона, међу којима је и Закон о локалним изборима, који је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику“.

У Складу са неведеним, у обавештењу је указано на члан 96. Закона о локалним изборима, којим је прописано да су Скупштине општина и градова дужне да образују нову локалну комисију, у складу са одредбама овог закона и то у року од седам дана од ступања закона на снагу. Такође, Републичка изборна комисија је обавесетила Скупштине јединица локалне самоуправе да је неопходно да најкасније до 11. фебруара 2022. године одрже седницу Скупштине, на којој ће бити донета Одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије.
С обзиром на то да у граду Ваљеву на 9. фебруар 2022. године има 75908 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Градску изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине града Ваљева чине председник, осам чланова, заменик председника и осам заменика чланова.