На 23. седници Скупштине града Ваљева, констатован је предлог Одлуке о престанку мандата одборника у Скупштини града Ваљева Станка Терзића.

Одборници су усвојили Одлуку о додели награде града Ваљева, као и годишњи план рада за 2021/2022. годину ПУ „Милица Ножица“ Ваљево.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић, закључио је расправу о плану рада ПУ „Милица Ножица“ за 2021/2022. годину.

„Мислим да је важно да се јавим по овој тачки дневног реда и да се придружим онима који су одали признање свим запосленим у ПУ „Милица Ножица“ у претходне две године. Ја сам имао свакодневно могућност да се уверим у то како су и у којим условима раде и хвала им на томе. Друга ствар, оно што је најбитније и што ћу вам сада рећи је да је то можда и први приоритет градске власти у наредном периоду, а то је решење којим ћемо смањити, а ја мислим и анулирати листу чекања за боравак деце у предшколској установи. Завршили смо техничку документацију за пренамену старе Шесте школе и претварање тог објекта у два вртића, капацитета око 450 места. Пројекат смо послали Министарству просвете, очекујемо одговор. Видећемо да ли ћемо добити нека средства из кредита Светске банке за тај пројекат, уколико не будемо добили средства, та два вртића урадићемо из буџета града Ваљева. Морамо пронаћи средства и очекујем да те објекте приведемо намени до краја године. То нам је циљ и на томе ћемо радити већ у наредним данима.

Такође, морам да кажем да смо урадили урбанистички пројекат за нови вртић у насељу Сретена Дудића, такође смо аплицирали код Министарства просвете за кредит Светске банке. Пројекат је у фази обраде и очекујемо информације и што се тиче тог новог вртића“, истакао је градоначелник.

Усвојена су и решења о давању сагласности на програме рада Установе за физичку културу „Валис“, Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика и Међуопштинског историјског архива и то за 2022. годину.

Такође, одборници су усвојили програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину, као и Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.

Одборници су усвојили и Одлуку о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објекта јавног водовода у 2022. години, као и Одлуку о ценама за изградњу, одржавање и реконструкцију објекта јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод“ Ваљево.

На данашњој седници Скупштине града усвојен је програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2022. годину.

Усвојена је Одлука о приступању града Ваљева у чланство Удружења „Покрет за децу Три плус“ из Чачка, а у циљу обезбеђивања финансијских олакшица при куповини робе и пружању услуга у породицама са троје и више деце, како би се побољшао материјални положај наведених породица, као и Одлука о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева. Наиме, Музичка школа „Живорад Грбић“ Ваљево отвара издвојено одељење основне музичке школе у Осечини и дописом се обратила Скупштини града Ваљева за захтевом за измену одлуке о мрежи јавних основних школа на територији трада Ваљева. Имајући у виду да ће настава бити доступна деци са територије општине Осечина, али и околних села, несумњиво је да ће отварање издвојеног одељења основне музичке школе допринети унапређењу образовања, културе и креативних способности деце са тог подручја, али и културног потенцијала саме средине. 

Одборници су усвојили Одлуку о покретању иницијативе за проширење подручја слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева,  а на основу достављеног писма о намерама привредног друштва „Бизерба“ д.о.о. Београд, у коме је исказано интересовање да послују у режиму слободне зоне, у оквиру слободне зоне „Шабац“, површине 11.80.00 ха, која је у власништву овог привредног друштва и налази се у оквиру Привредне зоне у Ваљеву. Проширење слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева има за циљ економски развој Ваљева, кроз повећање конкурентности града, унапређење пословног амбијента стварањем додатних услова за јачање постојећих и привлачење нових инвестиција, повећање обима производње роба и услуга, запошљавања, трансфера савремених технологија и слично.

Усвојена је Одлука о изменама методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског управљања.

Одборници су усвојили Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2021. годину, као и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Полет“ и решења о именовању директора ЈКП „ Топлана“ и ЈКП „Водовод“ Ваљево. На место директора „Топлане“, именован је Јанко Гагић, дипломирани математичар из Ваљева, на период од 4 године, док је на место директора „Водовода“, именован Иван Филиповић, дипломирани економиста из Ваљева, такође на период од 4 године. 

У оквиру кадровских питања усвојена су решења о именовању директора Народног музеја Ваљево, решење о образовању Комисије за подизање споменика и скулптурних дела на територији града Ваљева и решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Милош Марковић“ Доње Лесковице.