Данашња 32. седница Скупштине града Ваљева, започела је минутом ћутања за све страдале у Београду и Младеновцу.

Пре усвајања дневног реда, председница Скупштине града Ваљева проф. др Снежана Ракић је прочитала обавештење које је добила из Социјалистичке партије Србије, у коме пише да је дошло до промене на месту шефа одборничке групе СПС – ЈС, те да је уместо Ђорђа Павловића, нови шеф др Зоран Живковић, а његов заменик др Душан Мирковић. У истом обавештењу наведено је да се поменутој одборничкој групи придружила и одборница Ивана Крстић. Истовремено, доскорашњи шеф одборничке групе СПС-ЈС Ђорђе Павловић, обавестио је Скупштину да ће почев од данашње седнице у Скупштини наступати као самостални одборник СПС-а, а не у саставу постојеће одборничке групе.

Одборници су након данашњег разматрања усвојили Одлуку о давању сагласности и усвајању пројекта јавно – приватног партнерства за реконструкцију, замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ваљева. Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 31.10.2022. године, донела је Одлуку о покретању поступка реализације јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева, којом је покренут поступак за реализацију наведеног пројекта. На основу овлашћења садржаних у наведеној одлуци, решењем Градског већа града Ваљева, именован је Стручни тим. Предлог овог пројекта достављен је Комисији за јавно – приватно партнерство, која је дала позитивно мишљење да се наведени пројекат може реализовати у форми јавно – приватног партнерства.

Усвојена је одлука о стављању ван снаге Одлуке о усвајању предлога концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг. На основу наведене одлуке, расписан је Јавни позив, а како до дана означеног за достављање и отварање понуда није пристигла ниједна понуда, предложено је доношење ове одлуке.

Такође, усвојен је извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2022. годину. Разлог за усвајање извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за претходну годину је евидентирање стања система за заштиту и спасавање на територији града Ваљева. Одборници су усвојили и Оперативни план одбране од поплава, за воде II реда града Ваљева за 2023. годину. Разлог за доношење Оперативног плана је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева.

На данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево за 2023. годину. За спровођење предложеног Програма средства у износу од 100.000.000,00 динара, планирана су буџетом града Ваљева за 2023. годину, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је претходно дало сагласност на наведени програм. Одборници су усвојили и Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди. Овим правилником се утврђују критеријуми и поступак за доделу и коришћење подстицајних средстава, предвиђени Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ваљево.

Данас је усвојена и Одлука о боји и начину означавања возила и опреми комуналне милиције града Ваљева, као и Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника. Овом одлуком се уређују услови, организација, начин обављања јавног линијског превоза путника и начин регистрације и овере реда вожње у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева.

Усвојена је одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији града Ваљева.

Дата је сагласност на Одлуку о изменама статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево.

У оквиру кадровских питања, усвојено је решење о престанку функције директора установе за галеријске послове Модерне галерије Ваљево мр Војислава Јовановића, магистра фотографске уметности и прихваћено решење о именовању вршиоца дужности директора ове установе, у коме је за в.д. директора установе предложена Марија Ђурић, мастер историчар уметности. Такође, усвојено је решење о именовању Школског одбора ОШ „Нада Пурић“, решење о разрешењу члана и именовању чланова Школског одбора ОШ „Прота Матеја Ненадовић“, решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Милован Глишић“, решење о формирању Комисије за вођење поступка стамбене подршке на територији града Ваљева, решење о именовању Савета сталне манифестације „Абро Фест“, одлука о изменама Олуке о образовању одбора за становништво, породицу и децу града Ваљева и одлуку о измени Одлуке о оснивању Савета за младе града Ваљева.