На данашњој 54. седници Градског већа, прихваћена је Одлука о покретању иницијативе за проширење подручја слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева, а на основу достављеног писма о намерама привредног друштва „Бизерба“ д.о.о. Београд, у коме је исказано интересовање да послују у режиму слободне зоне, у оквиру слободне зоне „Шабац“, површине 11.80.00 ха, која је у власништву овог привредног друштва и налази се у оквиру Привредне зоне у Ваљеву. Проширење слободне зоне „Шабац“ на подручје града Ваљева има за циљ економски развој Ваљева, кроз повећање конкурентности града, унапређење пословног амбијента стварањем додатних услова за јачање постојећих и привлачење нових инвестиција, повећање обима производње роба и услуга, запошљавања, трансфера савремених технологија и слично.

Утврђена су решења о именовању директора ЈКП „Топлана“ и ЈКП „Водовод“. На месту директора „Топлане“, именован је Јанко Гагић, дипломирани математичар из Ваљева, на период од 4 године, док је на место директора „Водовода“, именован Иван Филиповић, дипломирани економиста из Ваљева, такође на период од 4 године.
Утврђена су решења о давању сагласности на програме рада Установе за физичку културу „Валис“, Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика и Међуопштинског историјског архива и то за 2022. годину, као и годишњи план рада за 2021/2022. годину ПУ „Милица Ножица“ Ваљево.

Градско веће прихватило је програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину, као и Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.
Чланови Градског већа су прихватили Одлуку о приступању града Ваљева у чланство Удружења „Покрет за децу Три плус“ из Чачка, а у циљу обезбеђивања финансијских олакшица при куповини робе и пружању услуга у породицама са троје и више деце, како би се побољшао материјални положај наведених породица.
Утврђена је одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева. Наиме, Музичка школа „Живорад Грбић“ Ваљево отвара издвојено одељење основне музичке школе у Осечини и дописом се обратила Скупштини града Ваљева за захтевом за измену одлуке о мрежи јавних основних школа на територији трада Ваљева. Имајући у виду да ће настава бити доступна деци са територије општине Осечина, али и околних села, несумњиво је да ће отварање издвојеног одељења основне музичке школе допринети унапређењу образовања, културе и креативних способности деце са тог подручја, али и културног потенцијала саме средине.

Прихваћена је Одлука о изменама методологије за утврђивање трошкова прикључења грејних инсталација објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског управљања.
Такође, прихваћена је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2021. годину.
Утврђена је Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Полет“ Ваљево.
Чланови Градског већа утврдили су програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Ваљева за 2022. годину.
Прихваћена је Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске ефикасности. Овом одлуком врши се додела бесповратних средстава крајњим корисницима за коришћење мера енергетске ефикасности по јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама, стамбеним зградам и становима за 2021. годину.
Чланови Градског већа разматрали су решење, у коме се одбија приговор „Електордистрибуције Србије“ д.о.о. Београд, огранак Ваљево, као неснован, а који се односи на локацијске услове.
Утврђена је Одлука о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објекта јавног водовода у 2022. години, као и решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за изградњу, одржавање и реконструкцију објекта јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод“ Ваљево.
На данашњој седници Градског већа прихваћен је и програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2022. годину.