Данас је одржана 65. седница Градског већа, на којој је прихваћен предлог Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента у Ваљеву.

Овом одлуком се уређује структура задужених и одговорних лица за реализацију циљева енергетског менаџмента, као и одговорности, координација и процедуре за управљање потрошњом енергије.

Систем енергетског менаџмента јесте систем организованог управаљања енергијом, који обухвата најшири скуп регулаторних, организационох, подстицајних, техничких и других мера активности, као и организованог праћења и анализе обављања енергетских делатности и потрошње енергије, које у оквирима својих овлашћења планирају и спроводе обвезници система енергетског менаџмента.

Систем енергетског менаџмента града Ваљева чине градоначелник града Ваљева, енергетски менаџер града Ваљева, који је запослен у надлежном одељењу Градске управе Ваљева и обвезници система, који су носиоци права управљања над јавним објектима које користе органи Града, установе и јавна предузећа, чији је оснивач град Ваљево.

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће провредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територија града Ваљева у 2022. години, као и предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинстава и стамбених заједница за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Такође, прихваћена је допуна решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације, као и допуна решења о образовању Комисије за спровођење мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2022. години.