Данас је одржана 91. седница Градског већа, на којој су прихваћенa решења о изменама и допунама програма пословања ЈП-a за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП – а „Водовод“, „Топлана“ и „Видрак“ за 2023. годину.

Такође, чланови Градског већа су дали сагласност на измене и допуне програма за коришћење субвенција из буџета града Ваљева ЈП-a за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо – Ровни „Колубара“ и ЈКП – а „Видрак“ за 2023. годину.

Утврђен је предлог прве измене и допуне програма рада Туристичке организације Ваљево за 2023. годину.

На данашњој седници Градског већа је прихваћен предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Ваљева. Наиме, Предшколска установа „Милица Ножица“ се обратила Градској управи са иницијативом за измене поменуте одлуке, с обзиром на то да је у плану скори завршетак радова на адаптацији зграде у којој је некада делатност обављала ОШ „Милован Глишић“, како би била приведена намени, односно формирању два нова објекта – вртића, за обављање делатности предшколског васпитања и образовања. Први објекат „Мали принц“ се налази на адреси Доктора Питовића број 6, у њему ће се реализовати целодневни програм и имаће девет група са 200 уписане деце. Површина објекта износи 1.106,99 м2 и поседује приватну кухињу. Други објекат „Палчица“ се налази на адреси Филипа Кљајића бб. У њему ће се реализовати целодневни програм, имаће 13 група и 270 уписане деце. Површина објекта износи 1.709.52 м2 и поседује приватну кухињу.

Утврђена је Одлука о успостављању линије градског превоза путника, чиме је успостављена сезонска линија градског превоза 2Б – Петница – Иверак 2. С обзиром на то да је радовна линија која саобраћа до Петнице током летње сезоне преоптерећена, одлучено је да се од 1. јула до 31. августа поред редовне линије, уведе и сезонска.

Донето је Решење у коме се одбија приговор Републичког урбанистичког инспектора Одељења Републичке урбанистичке инспекције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за урбанистичко – архитектонску разраду локације за потребе изградње стамбено пословног објекта апартманског типа на Дивчибарама, као и Закључак о измени предлога Одлуке о размени непокретности.