Свако прво дете које се роди у Ваљеву, од Нове године ће добити по 40.000 динара. Ово је нова мера коју је усвојила ново градско руководство, са циљем да се побољша наталитет и подстиче популациона политика у Ваљеву.

Ово право ће остварити породиље које имају пребивалиште на територији града Ваљева дуже од шест месеци пре рођења детета, које непосредно брину о свом прворођеном детету и чије дете има пребивалиште на територији Ваљева. Уколико породиља роди двоје, или више деце приликом порођаја, она ће ово право остварити за свако рођено дете приликом тог порођаја.

Ово право може остварити и отац прворођеног детета који има пребивалиште на територији града Ваљева дуже од шест месеци пре рођења детета, који непосредно брине о детету које има пребивалиште у Ваљеву, а уколико је породиља страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, или је из објективних разлога спречена да се брине непосредно о детету.

Погледајте упутство за остваривање овог права овде