Град Ваљево је 2019. године формирао стручни тим за смањење аерозагађења на територији града Ваљева. Анализирајући добијене податке, закључено је да је неопходно предузети важне кораке и мере у спречавању истог. Једна од предложених мера била је пројекат озелењавања урбаних делова града. Министарство за заштиту животне средине определило је 4 милиона динара за овај пројекат, док ће град Ваљево партиципирати са милион динара.

Пројекат је базиран на принципу уређења зелених површина града Ваљева у циљу смањења аерозагађења, нарочито у урбаним зонама града где је загађеност највећа. Формирање зелених коридора и садња дрворедних садница по пројекту ће визуелно и функционално одвојити саобраћајницу, тако да ће корисници овог великог линијског зеленог, урбаног простора бити одвојени од буке, саобраћаја, али и аерозагађења. Циљ пројекта је да се реализује озелењавање одређених зелених површина у граду које ће нам помоћи у смањењу аерозагађења, фокус је на уређењу зелене површине – „Променаде уз реку Колубару“. Да се оплемени великим бројем различитих врста садница дуж целе новопројектоване улице Мирка Обрадовића. Улица Мирка Обрадовића је значајна за град зато што је паралелна саобраћајница са главном саобраћајницом у граду, са Карађорђевом улицом и „дуплим тракама“. Озелењавањем ове улице поред реке Колубаре и изградњом променаде ће се у знатној мери смањити аерозагађење.

Приликом посете министарке за заштиту животне средине Ирене Вујовић, градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је изјавио да је идеја пројекта да се дуж нове улице Мирка Обрадовића засади бар 150 стабала дрвећа, а да ће се дрвеће засадити и у највећем стамбеном насељу Колубара 2.

„Опорављамо рањена плућа Ваљева заједно са Владом Републике Србије и надлежним министарством“, поручио је градоначелник.

Пројекат  пошумљавања града Ваљева би требало да буде урађен до краја ове године.