У периоду од 1. новембра до 31. децембра 2023. године, ЈКП „Водовод“ Ваљево ће спровести анкету, односно изјашњење корисника о квалитету услуга које пружа поменуто предузеће.

„Испитивање задовољства корисника је законска обавеза, али и начин да, на основу прикупљених података, унапредимо квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговоримо на потребе корисника. Анкета садржи питања која се односе на квалитет наших основних услуга – квалитет воде за пиће, квалитет водоснабдевања, брзина реализације услуге прикључења, стручност и љубазност запослених као и доступност информација које су значајне за потрошаче. На крају анкете, корисницима се пружа могућност да оставе коментар, изнесу критику или похвалу која се односи на рад предузећа, односно да оставе препоруку о унапређењу услуга предузећа. По окончању изјашњења, Извештај са резултатима ће бити прослеђен Градској управи града Ваљева“, пише у саопштењу ЈКП „Водовод“ Ваљево.

Корисници анкету могу попунити електронским путем на сајту ЈКП „Водовод“ Ваљево – https://vodovodva.co.rs . Анкета је анонимна и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење услуга ЈКП „Водовод“ Ваљево.