Републички завод за статистику упутио је јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022, који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.
Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа, рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором.
Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (лица, домаћинства и станова), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.
Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште.
Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године.
Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која је активна од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова).
Грађани се могу детаљније информисати и попунити електронску пријаву на веб сајтовима Завода за статистику (stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs).