Уз подршку Европске уније, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) расписује Јавни позив за избор корисника и корисница за похађање обука за унапређивање запошљивости повратника/ца по основу Споразума о реадмисији, и Рома/киња. Циљ обука је да омогуће рањивим повратницима и повратницама, као и Ромима и Ромкињама стицање нових знања и вештина како би могли лакше да пронађу запослење.

Право на пријављивање имају повратници/це и припадници/це ромске националне мањине, који су незапослени и припадају рањивим или теже запошљивим категоријама, а живе на територији Новог Сада, Бујановца или Ваљева.

Заинтересовани могу да се пријаве на обуке за развој личних и професионалних вештина, дигиталних вештина или за стицање знања и вештина из различитих заната и занимања.

Обуке за развој личних и професионалних вештина подразумевању унапређење вештина попут пословне комуникације и презентације, самопоуздања, као и способности решавања различитих изазова.

Обуке за развој дигиталних вештина ће полазницима омогућити да стекну основне вештине из информационих технологија, али и знања потребна за најтраженија занимања у ИТ индустрији (WordPress, Scrum, QA Software tester i DeVoPs).

Кроз стручне курсеве за различите занате и занимања полазници ће стећи теоретска и практична знања и вештине из машинске, дрво-прерађивачке и електричарске струке и неге лепоте.

Пријава на обуке се подноси електронски, слањем једног примерка обрасца који се може преузети на овом линку: https://bit.ly/3QxGyt9 , на мејл адресу: [email protected] .
Рок за достављање пријава је 30. јул 2022. године.

Цео текст јавног позива може се преузети на слећем линку: https://bit.ly/3MIZMIY .

Овај Јавни позив објављен је у оквиру пројекта ,,Јачање националних и локалних система за подршку делотворној друштвено-економској интеграцији повратника на Западном Балкану’’, који спроводи УНДП, а финансира Европска унија у склопу ИПА II програма под називом „ЕУ подршка основним правима ромске заједнице и реинтеграцији повратника“.