Поводом продужења Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова, данас је конференцију за новинаре одржао Виктор Мићић, председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

„На јучерашњој седници Комисије за реализацију мера енергетске санације смо донели одлуку да се продужи рок за првих осам мера, односно да власници кућа, станова и стамбених јединица могу и у наредном периоду, закључно са 23. септембром подносити пријаве за ових осам мера које смо расписали. Разлог за то је да постоји велико интересовање и да људи који су обавештени, али нису били у могућности да у овом року поднесу своје пријаве, имају могућност да то учине, због тога смо одлучили да продужимо рок“, рекао је Виктор Мићић,председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Подсећамо да предмет суфинансирања обухвата следеће мере енергетске ефикасности:
– замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторима, за породичне куће и станове;
– постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће;
– постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде;
– набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, сечка, брикет ), грејача простора, или замена постојећег грејача простора ( котао или пећ ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
– замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове;
– замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за стамбене зграде;
– набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система ( грејач простора или комбиновани грејач ) за породичне куће;
– набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

„Што се тиче досадашњих пријава, нешто више од 165 пријава је пристигло, што значи да интересовање с обзиром на све ове проблеме који су у последње време присутни око енергената и око саме набавке горива, нису на лошем нивоу, али очекујемо да се у наредних седам дана повећа број заинтересованих домаћинстава. Што се тиче друге две мере, а то су соларни панели за производњу електричне енергије и друге мере – уградња термотехничких инсталација, Комисија је донела коначну листу и следеће недеље се очекује да се изађе и са јавним позивом за крајње корисинике. Такође, што се тиче јавног позива за промену енергента, односно набавка котлова и пећи на биомасу, Комисија је спровела јавни пизив и данас је последњи дан за пријаву привредних субјеката и предузетника. У наредном периоду биће формирана прелиминарна листа, након тога ћемо у року од осам дана формирати коначну листу и одмах после тога се може очекивати јавни позив за грађане“, нагласио је Мићић.

За све додатне информације и обавештења у вези јавних позива, грађани могу позвати на број телефона: 014/294 – 790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected]  или [email protected]  за Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуланим ложиштима и пралазак на биомасу.
Конкурсна документација за јавне позиве може се преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације.