Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији града Ваљева у 2022.години је продужен до 15. јула 2022. године.

Позив је продужен због заинтересованости привредних субјеката и предузетника, а немогућности да на време прикупе потребну документацију за учешће.

Градско веће Ваљева је 24. јуна објавило јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији града Ваљева у 2022.години.

На интернет страници града Ваљева https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obaveštenja/ и на огласној табли Градске управе града Ваљева се налазе све потребне информације о овом јавном позиву.