Пројекат “Боља енергија”, који спроводи УСАИД у сарадњи са градом Ваљевом и Министарством рударства и енергетике, подржаће имплементацију пројекта утопљавања првих пет зграда колективног становања у Ваљеву које су изабране на конкурсу за доделу средстава за спровођење мера енергетске ефикасности.

Представници пројекта “Боља енергија” су одржали састанак у Градској управи Ваљева са управницима стамбених зграда и представницима станара, како би им предочили очекиване уштеде од минималних 25% након уградње топлотне изолације дебљине 10 цм и остале детаље везано за ову активност.

Пројекат “Боља енергија” промовише примере добре праксе и настоји да демонстрира на који се начин паметним улагањима у енергетску санацију стамбених објеката могу остварити значајне користи за становништво. Иначе, стамбени фонд Србије броји око 2.5 милиона зграда на чију потрошњу одлази више од 40% укупне потрошње енергије. Процењује се да би енергетска санација целокупног стамбеног фонда у Србији могла да доведе до смањењења потрошње енергије за грејање за чак 60%.