У току је озелењавање градских и парковских површина, са циљем смањења аерозагађења. Јуче је почело сађење дрвореда дуж нове саобраћајнице, у Улици Мирка Обрадовића, а данас је почело пошумљавање у парк-шуми „Пећина“. Дрвеће ће бити посађено и у највећем градском насељу „Ослободиоци Ваљева“.

У оквиру пројекта који су финансирали Министарство заштите животне средине и Град Ваљево, набављено је 400 садница аутохтоних врста, као што су бреза, храст цер, клен, храст китњак, храст лужњак, граб, јасен. Вредност набавке је 3,3 милиона динара са ПДВ-ом, а саднице су набављене из расадника „Green In“ из Руменке.

Наиме, Град Ваљево је 2019. године формирао стручни тим за смањење аерозагађења на територији града Ваљева. Анализирајући добијене податке, закључено је да је неопходно предузети важне кораке и мере у спречавању истог. Једна од предложених мера била је пројекат озелењавања урбаних делова града.

Пројекат је базиран на принципу уређења зелених површина града Ваљева у циљу смањења аерозагађења, нарочито у урбаним зонама града где је загађеност највећа. Формирање зелених коридора и садња дрворедних садница по пројекту ће визуелно и функционално одвојити саобраћајницу, тако да ће корисници овог великог линијског зеленог, урбаног простора бити одвојени од буке, саобраћаја, али и аерозагађења. Циљ пројекта је да се реализује озелењавање одређених зелених површина у граду које ће нам помоћи у смањењу аерозагађења, фокус је на уређењу зелене површине – „Променаде уз реку Колубару“. Да се оплемени великим бројем различитих врста садница дуж целе новопројектоване улице Мирка Обрадовића. Улица Мирка Обрадовића је значајна за град зато што је паралелна саобраћајница са главном саобраћајницом у граду, са Карађорђевом улицом и „дуплим тракама“. Озелењавањем ове улице поред реке Колубаре и изградњом променаде ће се у знатној мери смањити аерозагађење.