У току је изградња кружне раскрснице са пратећом инфраструктором у Улици Обилазни пут, која је део државног пута I Б реда-21 Ваљево-Ужице, због чега се од 3. новембра, привременом сабраћајном сигнализацијом саобраћај преусмеравао на улице у граду.
Обавештавају се грађани да је Улица Обилазни пут пуштена за саобраћај и да ће возила и поред изградње кружне раскрснице моћи несметано да функционишу.