Због велике количине воде у кориту реке Љубостиње, која је проузроковала оцепљење дела пута у Рађевом селу, у току су радови на овој деоници пута.

„Брзом реакцијом Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру, спречен је прекид путног правца“, изјавио је руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић.
Извођач радова је „Ерозија“ Ваљево.